Doties atpakaļ

Papīrmalka: Bērzs

SIA “LASKANA-MEŽS” iepērk LIEPĀJAS ostā bērza papīrmalku.

LIEPĀJACENA
Bērza papīrmalka – 3mhttps://laskana.lv/laskana/lv/sakums/

* Apaļkokam ar FSC paziņojumu pie norādītās cenas + 2,00 eur

 

Prasības

• Bērzam jābūt svaigi zāģētam
• Garums: 3m;
• Diametrs: no 6cm tievgalī – 60cm resgalī /bez mizas/;
• Zariem jābūt nozāģētiem paralēli stumbram

Pieļaujams

• Zaru augstums: līdz 3cm;
• Vienpusējā līkumainība: 10%
• Divpusējā līkumainība: 5%
• Neīstais kodols
• Iekšējie un aplievas krāsojumi

Nav pieļaujams

• Trupe
• Marmortrupe
• Padēls
• Dakšveida zari
• Apogļojums
• Metāliski ieslēgumi
• Kukaiņu radīti bojājumi
• Skaldīta p/m
• Plastmasa

Papīrmalka: Skujkoku

SIA “LASKANA-MEŽS” iepērk LIEPĀJAS ostā 

LIEPĀJACENA
Skujkoku papīrmalka – 3mhttps://laskana.lv/laskana/lv/sakums/

* Apaļkokam ar FSC paziņojumu pie norādītās cenas + 2,00 eur

Prasības

•Priedei un eglei jābūt svaigi zāģētām
• Diametrs: no 6cm tievgalī – 60cm resgalī /bez mizas/;
• Zariem jābūt nozāģētiem paralēli, līdz ar stumbru.

Pieļaujams

Zaru augstums: līdz 3cm;
• Vienpusējā līkumainība: 10%
• Divpusējā līkumainība: 5%
• Iekšējie un aplievas krāsojumi, zilējumi līdz 30% no diametra.

Nav pieļaujams

• Trupe
• Padēls
• Dakšveida zari
• Apogļojums
• Metāliski ieslēgumi
• Kukaiņu bojājumi
• Skaldīta p/m
• Plastmasa

 

Papīrmalka: Apse

SIA “LASKANA-MEŽS” iepērk LIEPĀJAS ostā 

LIEPĀJACENA
Apses papīrmalka – 3mhttps://laskana.lv/laskana/lv/sakums/

* Apaļkokam ar FSC paziņojumu pie norādītās cenas + 2,00 eur

Prasības

• Apsei jābūt svaigi zāģētai
• Garums: 3m;
• Diametrs: no 8cm tievgalī – 50cm resgalī /bez mizas/;
• Zariem jābūt nozāģētiem paralēli stumbram.

Pieļaujams

• Zaru augstums: līdz 3cm;
• Vienpusējā līkumainība: 10%
• Divpusējā līkumainība: 5%
• Kodola trupe /augoša koka trupe/: līdz 30% no diametra

Nav pieļaujams

• Mīkstā trupe
• Padēls
• Dakšveida zari
• Apogļojums
• Metāliski ieslēgumi
• Kukaiņu radīti bojājumi
• Skaldīta p/m
• Plastmasa

 

Malka, kamīnmalka (apaļkoki): Skujkoku

SIA “LASKANA-MEŽS” iepērk LIEPĀJAS ostā 

LIEPĀJACENA
Skujkoku malka – 3mhttps://laskana.lv/laskana/lv/sakums/

* Apaļkokam ar FSC paziņojumu pie norādītās cenas + 2,00 eur

 

Prasības

Visas Latvijā augošās egles un priedes koku suga.

Diametrs: no 5cm tievgalī – 60cm resgalī

Pieļaujams

Mīksta trupe

Malka, kamīnmalka (apaļkoki): Lapu koku

SIA “LASKANA-MEŽS” iepērk LIEPĀJAS ostā 

LIEPĀJACENA
Jaukta lapu koku malka – 3mhttps://laskana.lv/laskana/lv/sakums/

* Apaļkokam ar FSC paziņojumu pie norādītās cenas + 2,00 eur

Prasības

Visas Latvijā augošās koku sugas)

Diametrs: no 5cm tievgalī – 60cm resgalī

Nav pieļaujams

-Apogļojumi
-Metāliski ieslēgumi
-Plastmasa

Zāģēšanas blakusprodukti: Enerģētiskā šķelda - kurināmā (zaru) šķelda

SIA “LASKANA-MEŽS” iepērk LIEPĀJAS ostā 

LIEPĀJACENA
Kurināmā šķelda – ber/ m3 https://laskana.lv/laskana/lv/sakums/
Kurināmā šķelda – ber/ m3 (FSC Controlled Wood)
Kurināmā šķelda – ber/ m3 (FSC 100% vai FSC Mix Credit)

Prasības

KOKSNE ŠĶELDU IZMĒRI

90%

BIEZUMS (mm) 5 – 15
PLATUMS (mm) 5 – 40
GARUMS (mm) 10 – 100

10%

BIEZUMS (mm) 15 – 20
PLATUMS (mm) 40 – 50
GARUMS (mm) 100 – 150

Pieļaujamais sastāvs

• Miza – līdz 15%
• Trupe – līdz 0,10%
• Skaidas – līdz 10%

Nav pieļaujams

• Metāla un plastmasas izstrādājumi
• Akmeņi
• Zeme
• Citi svešķermeņi


Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber/m3. Ja koksnes šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta.