Go back

Kažēri, Veselavas pagasta zemnieku saimniecība

Phone No.:

+371 24846824

Region of operation:

Latvia - Vidzeme

Property, fellings and overgrowth: Overgrowth

Iepērkam apaugumus visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 24846824
E-pasts: info@livoniap2p.com

Property, fellings and overgrowth: Property

Iepērkam meža īpašumus visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 24846824
E-pasts: info@livoniap2p.com

Property, fellings and overgrowth: Fellings

Iepērkam cirsmas visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 24846824
E-pasts: info@livoniap2p.com

Logging services: Tree cutting (with harvester)

Piedāvājam harvestera pakalpojumus.

Darbojamies visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 24846824
E-pasts: info@livoniap2p.com

Logging services: Tree cutting (chain saw / hand saws)

Piedāvājam zāģeru pakalpojumus.

Darbojamies visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 24846824
E-pasts: info@livoniap2p.com

Forestry services: Land clearing from overgrowth - removal of overgrowth

Veicam platību attīrīšanu no apauguma.

Darbojamies visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 24846824
E-pasts: info@livoniap2p.com

Logging services: Chipping service

Piedāvājam šķeldošanas pakalpojumus.

Darbojamies visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 24846824
E-pasts: info@livoniap2p.com

Transport and logistics: Logging truck services

Piedāvājam apaļo kokmateriālu transportu līdz ostai vai pieņemšanas vietai.

Darbojamies visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 24846824
E-pasts: info@livoniap2p.com