SAMAKSAS KĀRTĪBA UN CENRĀDIS

 

1. Platformā TimberMarket.lv (turpmāk - Platforma) tiek piemērota mēneša abonēšanas maksa reģistrētiem klientiem (turpmāk - Lietotājs):

  • 20,00 €/mēn +PVN – fiksēta abonēšanas maksa ar iekļautu 1 tirdzniecības vietu (fiksēts punkts vai reģions);*
  • +10,00 €/mēn +PVN – katra papildus tirdzniecības vieta (fiksēts punkts vai reģions);*
  • 50,00 €/mēn +PVN – neierobežots tirdzniecības vietu skaits;*

      *Maksa tiek iekasēta par pilnu mēnesi. Ja Lietotājs pārtrauc lietot Platformu, nesagaidot mēneša beigas, maksa par neizmantoto periodu Lietotājam netiek atgriezta.

 

2. Samaksa notiek saskaņā ar avansa rēķinu, kuru Lietotājs katru mēnesi saņem e-pastā līdz tekošā mēneša 20. datumam. Avansa maksājums ir par profila uzturēšanu nākošajam mēnesim.

3. Pēc avansa rēķina samaksas norādītajā e-pastā Lietotājs e-pastā saņem gala rēķinu.

4. Rēķini tiek ģenerēti automātiski, vadoties pēc Lietotāja profila informācijas.

5. Ja avansa maksājums netiek veikts rēķinā norādītajā termiņā, nākamajā dienā pēc abonementa termiņa beigām Lietotāja profila publicēšana Platformā tiek pārtraukta un nekādas tālākas sankcijas pret Lietotāju netiek vērstas.

6. Ja Lietotājs veic daļēju avansa rēķina apmaksu un pārējo summu nesamaksā rēķinā noteiktajā termiņā, Lietotāja profils tiek dzēsts un nauda netiek atgriezta.

7. Lietotājs jebkurā brīdī var mainīt savu abonementa plānu. Papildinot abonementa plānu (slēdzot klāt papildus tirdzniecības punktus), pirmā mēneša abonēšanas maksa tiek aprēķināta pēc atlikušajām mēneša dienām. Samazinot abonementa plānu (atslēdzot jau esošos tirdzniecības punktus), samazinātais plāns stājas spēkā no nākošā mēneša 1. datuma.

8. Lietotājs jebkurā brīdī var dzēst savu profilu bez jebkādām sankcijām. Nauda par neizmantotajām mēneša dienām netiek atgriezta.

9. Platformas administrācija ir tiesīgs grozīt 1. punktā atrunāto maksāšanas modeli, par to rakstiski paziņojot uz Lietotāja profilā reģistrēto e-pastu vismaz 1 mēnesi pirms izmaiņu stāšanās spēkā, bet ne biežāk kā 1 reizi kalendārajā gadā..

 


 

 

 

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Kokrūpniecības nozares platformas www.TimberMarket.lv (turpmāk - Platforma) lietošanas noteikumi


1. Ievietojot komerciālo reklāmas sludinājumu, reģistrētais lietotājs (turpmāk - Lietotājs) pilnīgi piekrīt šiem lietošanas noteikumiem, kā arī tam, ka iesniegtie dati un kontaktinformācija tiks glabāti TimberMarket.lv vietnē saskaņā ar likuma normām.

2. TimberMarket.lv vietne izmanto cookie failus, kuri atrodas Lietotāja datorā. Sīkdatnes pārlūkprogrammā ir patstāvīgi dzēšamas jebkurā laikā.


3. Platformas servisa administrācija finansiālas disciplīnas, grāmatvedības uzskaites nolūkos, un citu likuma pārkāpumu novēršanas nolūkos var veikt personu un kompāniju identifikāciju, pieprasot papildu informāciju un dokumentus.
Visa dokumentācija – uzņēmumu dati, personu dati un konfidenciālā informācija tiek uzglabāta minimāli nepieciešamos apjomos un termiņos. Darbinieku skaits, kuriem ir pieeja pie šiem datiem, ir stingri ierobežots.

4. Lietotājam uz tirdzniecības punktā norādīto e-pasta adresi var tikt nosūtīta informācija par klienta izveidoto pasūtījuma pieprasījumu.

5. Platformas lietotājam, aizpildot sadaļu “Nosūtīt pieprasījumu” un piekrītot Platformas lietošanas noteikumiem, norādītā kontaktinformācija (vārds, telefona nr. un e-pasta adrese) var tikt nodota trešajām personām pasūtījuma pieprasījuma izskatīšanai.


Reklāmas sludinājuma satura noteikumi:

6. Reklāmas sludinājums netiek pieņemts – tiek dzēsts un maksa netiek atgriezta, ja:

6.1. Lietotājs neievēro likumdošanas prasības, vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. Reklāmas sludinājumā nav aizpildīti obligāti aizpildāmie lauki, norādītā informācija ir nepareiza vai kļūdaina.

6.2. Saturs neatbilst izvēlētajai sadaļai. Ja nav piemērotas sadaļas, tad ir atļauts iesniegt sadaļā, kas vistuvāk atbilst tematikai.

6.3. Reklāmas sludinājums nesatur preces vai pakalpojuma aprakstu, netiek pieminēta svarīga informācija, pievienotais fotoattēls (ja pievienots) neatbilst uzņēmuma darbības virzienam jeb teksta saturs vai fotoattēli ir maldinoši.

6.4. Reklāmas sludinājuma tekstā atkārtoti tiek atspoguļota ar sludinājuma mērķi nesaistīta informācija.

6.5. Reklāmas sludinājums neattiecas uz kokrūpniecības nozari un neatbilst Platformas mērķim.

6.6. Par reklāmas sludinājumu vai pašu Lietotāja profilu tiek saņemtas pamatotas sūdzības no Platformas lietotājiem.

6.7. Reklāmas sludinājumā tiek izteikts aicinājums piereģistrēties citā vietnē, pildīt anketu vai aptauju vai tiek publicēta cita Platformas degradējoša vai nomelnojoša informācija.

6.8. Reklāmas sludinājums satur interneta vietnes linku, kurš nav saistīts ar sludinājuma saturu (izņemot paša Lietotāja mājas lapa), uz kura klikšķinot atveras pavisam cita lapa, nekā ir norādīta sludinājumā (pāradresācija) vai atveras vēl papildus lapa.

6.9. Reklāmas sludinājuma saturā ir izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un inscenējuma jautājumi, kā arī teksts un atslēgvārdi, kas nav saistīti ar sludinājuma objektu. Reklāmas sludinājuma tekstā jābūt tikai informatīvam saturam.

6.10. Reklāmas sludinājums ir orientēts uz korespondences vai reklāmas brošūras izplatīšanu, saistīti ar citām uzbāzīgām reklāmas metodēm, jeb agresīvu mārketingu, kas nav saistīts ar kokrūpniecības nozari.


Kārtības noteikumi:

7. Reklāmas sludinājumā jābūt atspoguļotai aktuālai informācijai par preci vai pakalpojumu. Informācija maināma un labojama pēc vajadzības jebkurā laikā.

8. Lietotājam ir atļauts reģistrēt ne vairāk kā vienu Lietotāja profilu jeb vienam Lietotājam drīkst būt viens profils ar neierobežotu skaitu apakšlietotāju. Viens Lietotājs ar vienādu nosaukumu un rekvizītiem izveidot un uzturēt divus profilus nedrīkst. Vienam Lietotājam – viens profils.

9. Reklāmas sludinājums tiks publicēts uzreiz pēc mēneša abonementa maksas apmaksas. Reklāmas sludinājuma termiņš ir noteikts vismaz viens mēnesis, neatkarīgi no tā, vai Lietotājs pārtrauc abonēšanu, nenoslēdzoties tekošajam mēnesim. Ja abonēšanas maksa par nākošo mēnesi netiek veikta saskaņā ar avansa rēķinu, tad Lietotāja profils tiek dzēsts tikai  aiznākošā mēneša 1. datumā (piemērs, avansa rēķins par jūliju atnāk jūnija vidū, Lietotājs to nesamaksā, tad Lietotāja profils tiek dzēsts tikai 01. augustā. Lietotājam tiek "uzdāvināts" pēdējais mēnesis profila uzturēšanai).

10. Reklāmas sludinājuma abonēšanas maksa ir atkarīga no izvēlētā abonēšanas plāna, kas aprakstīts "Samaksas kārtība un cenrādis" 1. punktā. Mēneša abonēšanas maksa norādīta bez PVN. Lietotājs maksā PVN atbilstoši LR normatīvajiem aktiem (normatīvajos aktos noteiktajā apjomā). Reklāmas sludinājumu publikācija ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijās sniedzams pakalpojums. 

Pušu atbildība:

11. Gadījumos, kad reklāmas sludinājums pārkāpj Platformas noteikumus, satur Latvijas Republikas likumdošanas, autortiesību pārkāpumus, kā arī ja nodarīti zaudējumi vai neērtības trešajām personām, Lietotājs uzņemas pilnu finansiālo atbildību par ievietotā reklāmas sludinājuma saturu, kā vietnes, tā arī trešo personu priekšā.

12. Platformas īpašnieks nenes atbildību par reklāmas sludinājumu saturu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar Platformas darbību vai nepieejamību, izņemot noteikumu 3. punktu.

13. Ja Lietotājs pārkāpj Platformas lietošanas noteikumus, attiecībā uz pirmo pārkāpumu tiek izteikts brīdinājums, dzēšot izvietoto reklāmas sludinājumu (par periodu, kurā netiek atjaunots precīzs reklāmas sludinājums, veiktais maksājums netiek atgriezts). Otrās pārkāpuma reizes izdarīšanai gada laikā Platformas administrācijai ir tiesības dzēst Lietotāja profilu. Samaksātā abonēšanas maksa par neizmantotajām mēneša dienām netiek atgriezta. Ja Lietotājs pēc profila dzēšanas turpina reklāmas sludinājumu ievietošanai izmantot citu Lietotāja kontu, vai līdzīgā veidā mēģina izvairīties no piemērotā lieguma, attiecīgā Lietotāja konts tiek dzēsts bez brīdinājuma un Platforma neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kurus reklāmas sludinājuma izvietotājs šādā veidā nodara trešajām personām.

14. Komerciāliem lietotājiem nav piekļuves personas un, vai citiem datiem (arī apkopotā veidā), kas iesniegti Platformai.

15. Platformas administrācijai ir piekļuve personas datiem, kurus Lietotāji sniedz, lai izmantotu Platformas pakalpojumus. Platforma neveic personas datu koplietošanu vai izpaušanu trešajām personām. Personas datu apstrādes mērķi un noteikumi iekļauti Privātuma politikā.

Nosacījumu un noteikumu izmaiņas:

16. Platformas lietošanas nosacījumi un noteikumi var tikt mainīti, papildināti vai laboti un stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti vietnē.

Datums: 25.04.2023.

 


 

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Kokrūpniecības nozares platformas www.TimberMarket.lv privātuma politika


Šī privātuma politika informē par to, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Revosa”, (turpmāk – Pārzinis) apstrādā informāciju un personas datus interneta vietnē https://www.timbermarket.lv (turpmāk – Platforma), kā arī informē par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk - Regula).

1. Informācija par Pārzini:


1.1. Pārziņa kontaktinformācija: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Revosa” (reģistrācijas numurs: 42103038448, juridiskā adrese: Flotes iela 3/5, Liepāja, LV-3417). E-pasta adrese: info@timbermarket.lv

1.2. Pārzinis izpilda Regulas prasības Latvijā.

2. Personas datu apstrādes mērķi, personas datu kategorijas un tiesiskie pamati

2.1. Platformā tiek sniegti reklāmas sludinājumu izvietošanas pakalpojumi, kurus var izvietot tikai reģistrēts lietotājs (turpmāk - Lietotājs) saskaņā ar Platformas lietošanas noteikumiem.

2.2. Sniedzot pakalpojumus Platformā, Jūsu personas dati var tikt apstrādāti saskaņā ar turpmāk minēto:
 

Personas datu apstrādes mērķi un procesi

Apstrādātie reģistrēta lietotāja personas dati

Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma)

1.

Reģistrēta Lietotāja profila izveide.

Fakultatīvi norādāmiem datiem: reģistrēta Lietotāja saziņas uzlabošana.

Vārds, uzvārds, rezidences valsts, e-pasta adrese, telefona numurs, Fakultatīvi norādāmie personas dati reģistrēta lietotāja profila papildināšanas procesā: lietotāja fotogrāfija, kontakti.

Datu subjekta piekrišana
(Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts)

2.

Reģistrēta Lietotāja profila izveides tehniskais nodrošinājums

Reģistrēta lietotāja IP adrese, reģistrācijas datums un laiks, lietotāja kārtas numurs

Tiesiskā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)

3.

Reklāmas sludinājuma izvietošanas pakalpojuma nodrošināšana, atgādinājuma izsūtīšana par reklāmas sludinājuma termiņa beigām

Nosaukums/vārds, uzvārds, papildu e-pasta adrese, telefona numurs; sludinājuma teksta, sludinājumā atspoguļotās kontaktinformācijas, pievienoto sludinājuma fotoattēlu galerijas izveidošana un izvietošana.

Līguma izpilde
(Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts)

4.

Saimnieciskās darbības veicēja statusa apliecināšana

Personas koda otra daļa, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja adrese, PVN reģistrācijas numurs

Juridiska pienākuma izpilde
(Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts)

5.

Maksājumu procesa veikšana

Saņemtais maksājums, maksājuma numurs, maksājuma summa, maksājuma lietotāja nosaukums / vārds, uzvārds, lietotāja numurs; maksātāja nosaukums / vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs / personas kods.

Līguma izpilde
(Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts)

6.

Saziņa starp Platformas lietotāju un Lietotāju

Vārds, kontakttālrunis, e-pasts, reģistrētam Lietotājam adresētais ziņojuma saturs

Datu subjekta piekrišana, tiesiskā interese
(Regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunkts)

7.

Reģistrēta Lietotāja rezidences valsts noteikšana pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai par sniegto pakalpojumu nodokļu maksāšanas pienākuma izpildei

Lietotāja rezidences valsts

Tiesiskā interese
(Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)

8.

Reģistrēta Lietotāja konta administrēšana (Lietotāja piekļuves nodrošināšana Lietotāja kontam; piekļuve gadījumos, ja aizmirsta parole vai Lietotājs ir zaudējis piekļuvi iepriekš reģistrētai elektroniskā pasta adresei)

Nepieciešamības gadījumā - papildu e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, pieslēguma datora un IP adreses uzstādījumi, lietotāja ID numurs, Lietotāja pieslēgumu kontam datums, laiks

Tiesiskā interese
(Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)

9.

Komunikācijas nodrošināšana, nekorektas rīcības ziņojumu izskatīšana; sazināšanās ar Lietotāju pēc e-pasta saņemšanas

Vārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, papildus e-pasta adrese

10.

Patērētāju un Lietotāju pieteikumu, pretenziju izskatīšana

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs

Juridiska pienākuma izpilde, tiesiska interese
(Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunkts)

11.

Regulas prasību izpilde (datu subjekta iesniegumu izskatīšana)

Vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese, iesniegumā norādītie personas dati

Juridiska pienākuma izpilde
(Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts)

12.

Kārtības un likuma ievērošanas nodrošināšana Platformā (nodrošināt, ka Platformā netiek izplatītas nepatiesas ziņas, netiek izteikti publiski apvainojumi, aicinājumi uz nekārtībām vai citi naida noziegumi, kā arī netiek veikta diskriminācija, pamatojoties uz personas dzimumu, rasi vai etnisko piederību (t.sk. ādas krāsu, etnisko un nacionālo izcelsmi un tautību), vecumu, invaliditāti, reliģisko piederību, politisko pārliecību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, mantisko vai ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju, citiem apstākļiem)

Reģistrēta lietotāja norādītie personas dati: vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, papildus e-pasta adrese

Sabiedrības interese, tiesiskā interese
(Regulas 6.panta 1.punkta e) un f) apakšpunkts)

13.

Pārstāvības tiesību noskaidrošana maksājumu atlīdzināšanas gadījumā

Pilnvarojuma dati, vārds, uzvārds, amats

Tiesiskā interese
(Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)2.3. Pārzinis, finansiālas disciplīnas un grāmatvedības uzskaites nolūkos, izvairīšanās no nodokļiem, nelikumīgo ienākumu legalizācijas un citu likuma pārkāpumu novēršanas nolūkos var veikt personu un kompāniju identifikāciju, pieprasot papildu informāciju.

2.4. Platformā var apstrādāt Lietotāja personas datus atbilstoši šīs Privātuma politikas noteikumiem arī citos gadījumos, ja tas, piemēram, nepieciešams, lai īstenotu prasības vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā, neatkarīgi no tā, vai prasības tiek iesniegtas tiesā vai tās administratīva rakstura, vai tās tiek iesniegtas citas ārpustiesas procedūras ietvaros. Šī iemesla dēļ Platforma apstrādā Lietotāja personas datus atbilstoši leģitīmajām interesēm un, lai aizsargātu un garantētu Interneta vietnes, Lietotāja un citu personu tiesību īstenošanu.

2.3.Platforma apstrādā personas informāciju informācijas resursos, kas atrodas Eiropas savienības teritorijā.

2.4. Pārziņa apstrādātie personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija, kurai var piekļūt tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevuma izpildi.

3. Pārredzamība un datu nodošana trešajām personām

3.1. Platforma ir tiesīga nodot Lietotāja personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

3.1.1. finanšu darījumu informāciju, kas saistīti ar pakalpojumu/preču iegādi caur Platformu, var apstrādāt un saņemt Platformas maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Platforma kopīgo Jūsu darījumu informāciju ar Platformas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām;

3.1.2. valsts iestādēm pēc viņu pieprasījuma atbilstoši normatīvo aktu prasībām (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, tiesībsargājošās iestādes).

3.2. Sadaļā “Saņemt labāko piedāvājumu” norādītā kontaktinformācija (vārds, telefona nr. un e-pasta adrese) var tikt nodota trešajām personām pasūtījuma pieprasījuma izskatīšanai.

4. Personas datu glabāšana

4.1. Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

4.1.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

4.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

4.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

4.2. Platforma nodrošina, ka Lietotāja personas dati tiek glabāti un aizsargāti no neatļautas piekļuves, atklāšanas, izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Platforma apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Lietotāja dati saglabātu konfidenciāli un tiktu droši uzglabāti.

5. Lietotāja, kā datu subjekta tiesības un to ierobežojumi

5.1. Lietotājam ir šādas tiesības attiecībā uz Platformā apstrādātajiem personas datiem (personīgo informāciju):

5.1.1. Lietotājam ir tiesības pieprasīt un mēneša laikā saņemt par sevi visu informāciju (personas datus), kāda tiek apstrādāta Platformā. Lietotājs var savus personas datus aplūkot arī reģistrēta Lietotāja profilā.

5.2. Lietotājam ir tiesības labot jebkurus savus personas datus, kas ir neprecīzi un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, Lietotājam ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi vai novecojuši.

5.3. Lietotājam ir tiesības atsaukt piekrišanu un dzēst savus personas datus, ja:

5.3.1. personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

5.3.2. Lietotājs atsauc savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav;

5.3.3. Lietotājs iebilst pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem;

5.3.4. apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos;

5.3.5. personas dati tika apstrādāti prettiesiski.

5.4. Lietotāja personas dati netiks dzēsti no Platformas datubāzes, ja pēc Lietotāja pieprasījuma saņemšanas Platforma konstatēs, ka:

5.4.1. Lietotājs nesniedza piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama Platformas leģitīmo (tiesisko) interešu ievērošanai;

5.4.2. apstrādāt Lietotāja personas datus Platformai uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti;

5.4.3. Platformai ir jāapstrādā Lietotāja dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.

5.5. Gadījumi, kad Lietotājam ir tiesības automātiski ierobežot savu personas datu izmantošanu:

5.5.1. Lietotājs apstrīd savu apstrādāto personas datu precizitāti;

5.5.2. personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Lietotājs iebilst pret personas datu dzēšanu;

5.5.3. Platformā personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Lietotājam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

5.5.4. Lietotājs iebilst pret apstrādi, kuru Platforma veic leģitīmajām (tiesiskajām) interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts.

5.6. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, Platforma ir tiesīga turpināt Lietotāja personas datu glabāšanu līdz pretenzijas par iebilšanu apstrādei vai dzēšanas jautājuma izskatīšanai.

5.7. Lietotājam ir tiesības iebilst pret Platformā veikto Lietotāja personas datu apstrādi, ciktāl Platformai datu apstrāde nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai atbilstoši Platformas vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja Lietotājs iebilst pret šādu apstrādi, Platforma pārtrauks personīgās informācijas apstrādi, ja vien Platforma nevarēs uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par Lietotāja interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

5.8. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja Jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@timbermarket.lv

6. Izmaiņas Privātuma politikā

Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas publicēta vietnē timbermarket.lv, aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

 

01.06.2022.