Doties atpakaļ

BB SKUDRAS, SIA

Tālrunis:

+371 26100123

Darbības reģions:

Latvija - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Apaugums

SIA “BB SKUDRAS” pērkam apaugumus visā Latvijas teritorijā.

Kontaktinformācija +371 26100123, e-pasts bbskudras@gmail.com

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

SIA “BB SKUDRAS” sniedzam koku zāģēšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 26100123, e-pasts bbskudras@gmail.com

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA “BB SKUDRAS” sniedzam koku pievešanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 26100123, e-pasts bbskudras@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Platību attīrīšana no apauguma - apauguma novākšana

SIA “BB SKUDRAS” veicam lauksaimniecības zemju attīrīšanu no krūmiem.

Kontaktinformācija +371 26100123, e-pasts bbskudras@gmail.com

Transports un loģistika: Treilera pakalpojumi

SIA “BB SKUDRAS” sniedzam treilera pakalpojumus meža tehnikas transportēšanai.

Kontaktinformācija +371 26100123, e-pasts bbskudras@gmail.com