Doties atpakaļ

VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS, SIA

Tālrunis:

+371 20222408

Darbības reģions:

Latvija - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi un cirsmas: Īpašumi

.

Īpašumi un cirsmas: Cirsmas

.

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

.

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Koku stādīšana

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

.