Doties atpakaļ

Latvijas Mežs, SIA

Tālrunis:

+371 29222650

Darbības reģions:

Latvija - Vidzeme

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Īpašumi

SIA “Latvijas Mežs” pērk meža īpašumus Vidzemes reģionā.

MEŽA ĪPAŠUMU IEGĀDE

Sazinies ar mums, ja apsver sava īpašuma pārdošanu. Mēs nopirksim nekustamo īpašumu, kura sastāvā dominējošā ir meža zeme. Īpašums var būt bez zemesgrāmatas, atrasties dabas lieguma teritorijās un ar citiem apgrūtinājumiem, tai skaitā parādiem.

Mūsu moto – “Nav slikti īpašumi, ir tikai sliktas cenas.”

PIEDĀVĀJAM

Sniegsim bezmaksas konsultāciju gadījumā, ja ar īpašumu saistītā dokumentācija nebūs līdz galam sakārtota. Palīdzēsim atrisināt juridiskus sarežģījumus, ja izvēlēsieties savu īpašumu pārdot mums. Šajā sakarā nodrošināsim iemērīšanu, mantojuma lietu kārtošanu, īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā u.c. ar pārdošanu saistīto dokumentu nokārtošanu.

MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA

Veiksim ātru un objektīvu īpašuma novērtēšanu un izteiksim Jums godīgu piedāvājumu.

Kontakti

Tel: +371 29222650
E-pasts: info@latvijasmezs.lv

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA “Latvijas Mežs” pērkam augošu koku cirsmas Vidzemes reģionā.

SAMAKSAS KĀRTĪBA

Veiksim savlaicīgu un augstu samaksu par cirsmām, atbilstoši reālajai tirgus situācijai darījuma brīdī. Cirsmu cenas mēdz svārstīties atkarībā no apaļkoku realizācijas cenām un to piedāvājuma tirgū. Izmaksas par cirsmu izstrādi ir stabilas un iepriekš paredzamas, bet kokmateriālu tirgus cenas mēdz mainīties visai dinamiski.

Saviem klientiem mēs piedāvājam gan tūlītēju fiksētu cenu par cirsmu, apmaksu veicot pirms mežistrādes darbu uzsākšanas, gan arī samaksu pēc kokmateriālu realizācijas fakta. Šajā gadījumā meža īpašnieks samaksu par kokiem saņem saskaņā ar kokmateriālu pavadzīmēs fiksēto realizācijas summu no kuras tiek ieturēta samaksa par darbu – zāģēšanu, pievešanu un transportēšanu gala pircējam.

Kontakti

Tel: +371 29222650
E-pasts: info@latvijasmezs.lv

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

SIA “Latvijas Mežs” sniedzam mežizstrādes pakalpojumus Vidzemes reģionā sākot ar meža novērtēšanu līdz pat teritorijas sakārtošanai pēc koku izciršanas.

Sadarbojamies ar fiziskām, gan juridiskām personām. Ja jums ir nepieciešama cirsmu zāģēšana, kokmateriālu pievešana un transportēšana, tad mēs esam šeit, lai Jums palīdzētu.

Mēs nodrošinām efektīvu un profesionālu pakalpojumu, kas ievēro visas vides prasības un drošības standartus.

Sniedzam mežizstrādes pakalpojumus saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu jeb meža taksāciju. Mūsu rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, lai veiktu ciršanas vecumu sasniegušo koku izciršanu un transportēšanu līdz gala pircējam vai jebkurai citai meža īpašnieka norādītai izkraušanas vietai. Papildus veiksim kokmateriālu krautuves sakopšanu, kā arī nolīdzināsim treilēšanas ceļus pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas.

Kontakti

Tel: +371 29222650
E-pasts: info@latvijasmezs.lv

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA “Latvijas Mežs” sniedz koku pievešanas pakalpojumus Vidzemes reģionā.

Mēs nodrošinām efektīvu un profesionālu pakalpojumu, kas ievēro visas vides prasības un drošības standartus.

Kontakti

Tel: +371 29222650
E-pasts: info@latvijasmezs.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

SIA “Latvijas Mežs” sniedz cirsmu stigošanas un dastošanas pakalpojumus Vidzemes reģionā.

Izcērtamo platību atzīmēšana dabā jeb tautā saukta “cirsmu stigošana” ir pirmais darbs ar kuru jāsāk, lai saņemtu ciršanas atļauju.

Vienlaicīgi ar cirsmu stigošanu ir veicama arī izcērtamo kokmateriālu uzmērīšana jeb dastošana. Pēc dastošanas meža īpašnieks saņem cirsmas novērtējumu. Cirsmas novērtējums meža īpašniekam ļauj objektīvi prognozēt savus ienākumus no mežistrādes darbu veikšanas vai cirsmu realizācijas mežistrādes uzņēmumam.

Kontakti

Tel: +371 29222650
E-pasts: info@latvijasmezs.lv

Transports un loģistika: Kokvedēja pakalpojumi

SIA “Latvijas Mežs” piedāvā kokvedēja pakalpojumus Vidzemes reģionā.

Kontakti

Tel: +371 29222650
E-pasts: info@latvijasmezs.lv