Go back

Klasmann-Deilmann Bioenergy, SIA

Phone No.:

+371 20226835

Region of operation:

Latvia - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale

Wood at the roadside: Branches and wood scraps

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" pērk zarus pie ceļa vai cirsmās visā Latvijas teritorijā.

Paši veicam zaru pievešanu pie ceļa.

Kontaktinformācija +371 20226835

Sawing by-products: Sawdust

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" iepērk skaidas.

Kontaktinformācija +371 20226835

Wood at the roadside: Logs

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" pērk malku pie ceļa visā Latvijas teritorijā.

Kontaktinformācija +371 20226835

Firewood logs: Coniferous

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" pērk malku pie ceļa visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 20226835
E-pasts: toms.tumpelis@inbox.lv

Firewood logs: Deciduous trees

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" pērk malku pie ceļa visā Latvijas teritorijā.

Kontakti

Tel: +371 20226835
E-pasts: toms.tumpelis@inbox.lv

Sawing by-products: Energetic wood chips - fuel (branches) wood chips

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" ražo un pārdod augstas kvalitātes šķeldu, kas iegūta no dažādām koku sugām. 

Tehniskā specifikācija:

  • Mitrums: 35% – 60%
  • Pelni: 1% – 2%;
  • Svars: 300 kg – 450 kg/m3
  • Enerģētiskā vērtība: līdz 2,2 MWh/t jeb 7,92 GJ/t.

Klasmann-Deilmann Bioenergy nodrošina kvalitatīvus loģistikas pakalpojumus un veic piegādes atbilstoši klienta prasībām.

Kontaktinformācija +371 20226835

Forestry services: Land clearing from overgrowth - removal of overgrowth

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" bezmaksas veicam aizaugušu platību tīrīšanu, zāģējam apaugumus, grāvjus u. c.

Iespējama piemaksa par iegūto materiālu.

Garantējam korektu darba izpildi un ātru samaksu par sašķeldoto.

Kontaktinformācija +371 20226835

Logging services: Chipping service

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" piedāvā pilnu koksnes šķeldošanas pakalpojumu klāstu. 

Skaidri nosacījumi, mūsdienīgas iekārtas un pieredzējuši operatori sniegs jums augstākās kvalitātes pakalpojumu.

Esam ierīkojuši gatavās produkcijas uzglabāšanas laukumus no loģistikas viedokļa izdevīgās vietās, no kurām, sākoties apkures sezonai, veicam piegādes.

Kontaktinformācija +371 20226835

Transport and logistics: Bulk cargo transportation

SIA "Klasmann Deilmann-Bioenergy" piedāvā beramkravu pārvadājumu pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20226835