Go back

Serval, SIA (mežizstrāde un mežsaimniecība)

Phone No.:

+371 27714898

Region of operation:

Latvia - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale

Wood at the roadside: Logs

SIA “Serval” ir individuāla pieeja katram klientam. Pērkam kokmateriālus ceļa malā, veicot priekšapmaksu.

Iepērkam visa veida apaļkoksnes sortimentus, iepērkam arī energokoksni – malku un zarus šķeldai.

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Property, fellings and overgrowth: Fellings

SIA “Serval” ir individuāla pieeja katram klientam. Pērkam lapu koku cirsmas, ražīgus apaugumus.

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Property, fellings and overgrowth: Property

SIA “Serval” pērk lauku īpašumus (aizaugušus, kopjamus, atjaunojamus).

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Property, fellings and overgrowth: Overgrowth

SIA “Serval” ir individuāla pieeja katram klientam. Pērkam ražīgus apaugumus visā Latvijā. 

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Forestry services: Land clearing from overgrowth - removal of overgrowth

SIA “Serval” sniedz koku zāģēšanas pakalpojumus.  Celmi tiek nozāģēti profesionāli un horizontālā plaknē, maksimāli tuvu zemes virsmai.

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Logging services: Tree cutting (with harvester)

SIA “Serval” sniedz šķeldošanas pakalpojumus.

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Forestry services: Stump milling, uprooting

SIA “Serval” veic celmu izraušanu un novešanu. Izraušanu veic ar grābekļveida sakņu kausu, saglabājot auglīgo augsni zemsedzē un iegūstot saknes ievērojami tīrākas no zemēm, salīdzinot ar citām sakņu izraušanas metodēm.

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Forestry services: Land reclamation, ditch digging, road maintenance

SIA “Serval” atmežojam meliorācijas grāvjus. Piedāvājam arī attīrīt no piesērējuma un padziļināt grāvjus.

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Transport and logistics: Trailer services

SIA “Serval” piedāvā treilera pakalpojumus līdz 13 tonnām.  

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Logging services: Chipping service

SIA “Serval” attīrīsim un sakopsim no krūmiem un kokiem aizaugušas lauksaimniecības zemes, lauku īpašumus, mežmalas, ceļmalas, grāvmalas un jums par to samaksāsim.

Uzticētos darbus veicam kvalitatīvi un norunātajā laikā, strādājam ar savu tehniku.

Minimālā platība darbu uzsākšanai: 1 ha.

Vidzemes reģionā vidējā cena 1000 €/ha.

Strādājam visā Latvijā! 

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Forestry services: Forest inventory / taxation

SIA “Serval” piedāvā meža taksācijas pakalpojumus Vidzemē! 

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv

Forestry services: Soil preparation

SIA “Serval” piedāvā kvalitatīvu augsnes sagatavošanu meža stādīšanai.

Kontakti

Tel: +371 27714898
E-pasts: info@serval.lv