Doties atpakaļ

DMwoods, SIA

Tālrunis:

+371 24200042

Darbības reģions:

Latvija - Vidzeme

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Īpašumi

SIA “DMwoods” pērk meža īpašumus Vidzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv

Mežā pie ceļa: Apaļkoki

SIA “DMwoods” pērk apaļkokus mežā pie ceļa Vidzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv

Mežā pie ceļa: Zari un koksnes atlikumi

SIA “DMwoods” pērk zarus mežā pie ceļa Vidzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Apaugums

SIA “DMwoods” pērkam apaugumus Vidzemes reģionā. 

Individuāla pieeja ikkatram saimniekam.  

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Platību attīrīšana no apauguma - apauguma novākšana

SIA “DMwoods” ātri un kvalitatīvi bez samaksas kopjam lauksamniecības zemes, aizaugušus īpašumus, grāvjus no apaugumiem (krūmiem) Vidzemes reģionā. Novedam satīram. 

Darbus veicam ātri un kvalitatīvi.

Individuāla pieeja ikkatram saimniekam.  

Par iegūto apaļkoka sortimentu veicam piemaksas klientam, kā arī par lielākiem šķeldojamā materiāla apjomiem.

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

SIA “DMwoods” sniedzam stigošanas un dastošanas pakalpojumus Vidzemes reģionā. Kā arī tīram robežas. 

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

SIA “DMwoods” sniedzam koku zāģēšanas pakalpojumus Vidzemes reģionā. Koku zāģēšana tiek veikta ar rokas zāģiem un harvesteriem.

Darbus veicam ātri un kvalitatīvi.

Individuāla pieeja ikkatram saimniekam.  

Par iegūto apaļkoka sortimentu veicam piemaksas klientam, kā arī par lielākiem šķeldojamā materiāla apjomiem.

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA “DMwoods” sniedzam koku pievešanas pakalpojumus Vidzemes reģionā. 

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (zāģeri / rokas zāģi)

SIA “DMwoods” sniedzam koku zāģēšanas pakalpojumus Vidzemes reģionā. Koku zāģēšana tiek veikta ar rokas zāģiem un harvesteriem.

Darbus veicam ātri un kvalitatīvi.

Individuāla pieeja ikkatram saimniekam.  

Par iegūto apaļkoka sortimentu veicam piemaksas klientam, kā arī par lielākiem šķeldojamā materiāla apjomiem.

Kontaktinformācija +371 24200042, e-pasts dmwoods@inbox.lv