Doties atpakaļ

Kalna Ozoliņi-M, SIA

Tālrunis:

+371 29515354

Darbības reģions:

Latvija - Latgale, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA “Kalna Ozoliņi-M” iepērk cirsmas.

Kontaktinformācija +371 29515354, e-pasts kalnaozolinim@inbox.lv

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Apaugums

SIA “Kalna Ozoliņi-M” iepērk apaugumus.

Kontaktinformācija +371 29515354, e-pasts kalnaozolinim@inbox.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Platību attīrīšana no apauguma - apauguma novākšana

SIA “Kalna Ozoliņi-M” piedāvājam apauguma novākšanu bez maksas. Par iegūto  materiālu veicam samaksu.

Mēs attīrīsim jūsu lauksaimniecības zemi, meliorācijas grāvjus, mežmalas un visus citus  īpašumus no koku un krūmu apaugumiem.

Darbus veicam kvalitatīvi un maksimāli ātri.

Slēdzam sadarbības līgumus.

Darbojamies Pļaviņu apkārtnē.

Kontaktinformācija +371 29515354, e-pasts kalnaozolinim@inbox.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Ekskavatora, buldozera pakalpojumi

SIA “Kalna Ozoliņi-M” piedāvā ekskavatora pakalpojumus.

Darbojamies Pļaviņu apkārtnē.

Kontaktinformācija +371 29515354, e-pasts kalnaozolinim@inbox.lv

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA “Kalna Ozoliņi-M” piedāvājam izvedējtraktora pakalpojumus.

Darbus veicam kvalitatīvi un maksimāli ātri.

Slēdzam sadarbības līgumus.

Darbojamies Pļaviņu apkārtnē.

Kontaktinformācija +371 29515354, e-pasts kalnaozolinim@inbox.lv