Doties atpakaļ

SIA EDMEKA

Tālrunis:

+371 20016500

Darbības reģions:

Latvija - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Īpašumi

SIA “Edmeka” pērk meža īpašumus. Izstrādātus, daļēji izstrādātus un kailcirtes.

Pērkam arī lauksaimniecības zemes ar ēkām, ar apgrūtinājumiem.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA “Edmeka” pērk cirsmas.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežā pie ceļa: Apaļkoki

SIA “Edmeka” iepērk visu veidu apaļkokus pie ceļa.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Apaugums

SIA “Edmeka” pērkam apaugumus Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionā.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

SIA “Edmeka” sniedz koku zāģēšanas pakalpojumus.

Zāģējam gan ar rokas zāģiem, gan izmantojot harvesterus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA “Edmeka” sniedz forvardera pakalpojumus koku pievešanai.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežizstrādes pakalpojumi: Šķeldošana

SIA “Edmeka” sniedz šķeldošanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Platību attīrīšana no apauguma - apauguma novākšana

SIA “Edmeka” sniedz apauguma attīrīšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Ekskavatora, buldozera pakalpojumi

SIA “Edmeka” sniedz ekskavatora pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

SIA “Edmeka” sniedz jaunaudžu kopšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Koku stādīšana

SIA “Edmeka” sniedz koku stādīšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meliorācija, grāvju rakšana, ceļu uzturēšana

SIA “Edmeka” sniedz grāvju tīrīšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Transports un loģistika: Kokvedēja pakalpojumi

SIA “Edmeka” sniedz kokvedēja pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Pameža tīrīšana

SIA “Edmeka” sniedz pameža tīrīšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

SIA “Edmeka” sniedz stigošanas un dastošanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

SIA “Edmeka” sniedz meža inventarizācijas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Transports un loģistika: Treilera pakalpojumi

SIA “Edmeka” piedāvā treilera pakalpojumus meža tehnikas transportēšanai.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (zāģeri / rokas zāģi)

SIA “Edmeka” sniedz koku zāģēšanas pakalpojumus.

Zāģējam gan ar rokas zāģiem, gan izmantojot harvesterus.

Kontaktinformācija +371 20016500, e-pasts infoedmeka@gmail.com