Finierkluči: Bērzs

AS “Latvijas Finieris” iepērk bērza finierklučus koklaukumā “MĒRSRAGS”

Sortimenti pēc to kvalitātesCena, EUR/m3
Nominālais garums 2,70 m, suga bērzs  

Aktuālās iepirkuma cenas mājas lapā ---->

https://www.finieris.lv/lv/meza-ipasniekiem/koklaukumi/mersrags

Finierkluči no 16 cm diametrā tievgalī, zem mizas
Brāķis

Kravas pieņemšana

“Latvijas Finieris” ir tiesības nepieņemt piegādāto kravu un nosūtīt to atpakaļ pārdevējam, ja tajā ir vairāk nekā 10% finierkluču kvalitātes prasībām un/vai specifikācijai neatbilstošu sortimentu.

Tehniskās prasības

Garumi

Nominālgarums 2,70 m (pilns baļķa garums no 2,74 m).

Minimālais finierkluču tievgaļa Ø zem mizas 16 cm, maksimālais finierkluču Ø resgalī - 60 cm

Finierkluču sortimentu tilpumu uzmēra "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" ar kraujmēra uzmērīšanas metodi un tilpīguma koeficientu (LVS 82:2020).

Pielikumā skatīt kvalitātes prasības

 

Kontaktinformācija

Mērsraga osta

Lielā iela 62, Mērsrags, LV-3284 (iebraukšana no Meža ielas)

Tālr.: +371 28682201

E-pasts: mersrags@domse.lv