Doties atpakaļ

EL FOREST, SIA

Tālrunis:

+371 20209888

Darbības reģions:

Latvija - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Īpašumi

SIA “EL FOREST” pērk meža īpašumus ar zemi un ēkām vai daļēji un pilnībā izstrādātus mežus.

Taisnīga un godīga samaksa līguma slēgšanas brīdī

Samaksāsim līguma slēgšanas brīdī. Ātri un Vienkārši!

Sakārtosim visus dokumentus Jūsu vietā

Veiksim meža novērtēšanu. Sagatavosim piedāvājumu. Palīdzēsim noformēt dokumentus.

Jūsu vēlmes mums vienmēr būs prioritāte, tieši tāpēc mūsu profesionāļi izvērtēs Jūsu piedāvājumu un Jūs saņemsiet piedāvājumu 12h laikā.

Ja vēlaties uzzināt sava meža vai cirsmas vērtību vai nepieciešama palīdzība pārdošanā, aizpildiet pieteikumu un saņemiet profesionālu meža novērtēšanas speciālista konsultāciju bez maksas.  Vairāk info zvanot +371 20209888

NOVĒRTĒ ĪPAŠUMU  https://elforest.lv/noverte-ipasumu/

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA “EL FOREST” pērk cirsmas visā Latvijas teritorijā. 

Cirsmu novērtēšana

Pieredzējuši profesionāļi veiks cirsmu novērtēšanu, kurā ietilpst – dastošana, stigošana, cērtamās platības cirtes veida noteikšana. Lai precīzi noteiktu cirsmas vērtību un piedāvātu Jums pašu labāko cenu, mēs ņemam vērā šādus faktorus – apaļkoku tirgus cenu, mežizstrādes izmaksas, piebraucamā ceļa kvalitāti, attālumu līdz krautuvei, attālumu līdz kokmateriālu realizācijas vietai.

Vislabākā cena par Jūsu cirsmu

Pēc piedāvājuma izskatīšanas nosauksim Jums labāko cenu par Jūsu cirsmu. Varat salīdzināt mūsu piedāvāto cenu ar konkurentu piedāvājumiem, tādējādi tikai pārliecinoties, ka mūsu cena ir pati labākā!

Jūsu vēlmes mums vienmēr būs prioritāte, tieši tāpēc mūsu profesionāļi izvērtēs Jūsu piedāvājumu un Jūs saņemsiet piedāvājumu 12h laikā.

Ja vēlaties uzzināt sava meža vai cirsmas vērtību vai nepieciešama palīdzība pārdošanā, aizpildiet pieteikumu un saņemiet profesionālu meža novērtēšanas speciālista konsultāciju bez maksas.  Vairāk info zvanot +371 20209888

NOVĒRTĒ ĪPAŠUMU  https://elforest.lv/noverte-ipasumu/

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

SIA “EL FOREST” sniedz meža inventarizācijas pakalpojumus.

Mūsu pieredzējušie un sertificētie speciālisti ātri un kvalitatīvi veiks Jūsu meža inventarizāciju. Papildus atjaunosim arī īpašuma robežas un sakārtosim kupicas.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Koku stādīšana

SIA “EL FOREST” sniedz meža atjaunošanas pakalpojumus, ieaudzējot jaunos kociņus izcirtumos vai citās platībās.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

SIA “EL FOREST” sniedz jaunaudžu kopšanas pakalpojumus. Darbs tiek veikts mežaudzēs un izcirtumos, kuros stādīti, sēti vai dabiski atjaunojušies koki.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

SIA “EL FOREST” veic kvalitatīvu cirsmu sagatavošanu. Cirsmu sagatavošanas ciklā ietilpst tādas darbības, kā cirsmu stigošana, skiču zīmēšana, cirsmu dastošana, meža inventarizācija, īpašuma robežu sakārtošana.

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

SIA “EL FOREST” sniedz koku zāģēšanas pakalpojumus.