Doties atpakaļ

VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS, SIA

Tālrunis:

+371 20222408

Darbības reģions:

Latvija - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi un cirsmas: Īpašumi

SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” par konkurētspējīgām cenām iepērkam visa veida meža īpašumus - neizstrādātus, daļēji izstrādātus un jaunaudzes.

  • Sagatavojam novērtējumu un cenu piedāvājumu
  • Piedāvājam konsultācijas par nodokļu maksājumiem
  • Iespēja saņemt avansa maksājumu
  • Tūlītēja samaksa 5 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas

NOVĒRTĒ SAVU MEŽA ĪPAŠUMU http://www.vlm.lv/cenu-aprekins

Kontaktinformācija +371 25623324, e-pasts reinis@vlm.lv

Īpašumi un cirsmas: Cirsmas

SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” iepērkam cirsmas par konkurētspējīgām cenām.

  • Sagatavojam novērtējumu un cenu piedāvājumu
  • Piedāvājam konsultācijas par nodokļu maksājumiem
  • Izgatavojam cirsmu skices
  • Sagatavojam dokumentus ciršanas apliecinājuma saņemšanai Valsts meža dienestā
  • Iespēja saņemt avansa maksājumu
  • Tūlītēja samaksa 5 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas

NOVĒRTĒ SAVU CIRSMU http://www.vlm.lv/cenu-aprekins

Kontaktinformācija +371 25623324, e-pasts reinis@vlm.lv

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” piedāvā koku zāģēšanas pakalpojumus Zemgales, Vidzemes un Kurzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 26524782, e-pasts jekabs@vlm.lv

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” piedāvā koku pievešanas pakalpojumus Zemgales, Vidzemes un Kurzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 26524782, e-pasts jekabs@vlm.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” piedāvā meža inventarizācijas / taksācijas pakalpojumus Zemgales, Vidzemes un Kurzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 26364776, e-pasts edgars@vlm.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” piedāvā cirsmu stigošanas, dastošanas pakalpojumus Zemgales, Vidzemes un Kurzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 26364776, e-pasts edgars@vlm.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Koku stādīšana

SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” piedāvā meža atjaunošanas pakalpojumus Zemgales, Vidzemes un Kurzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 26364776, e-pasts edgars@vlm.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu kopšana

SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS” piedāvā jaunaudžu kopšanas pakalpojumus Zemgales, Vidzemes un Kurzemes reģionā.

Kontaktinformācija +371 26364776, e-pasts edgars@vlm.lv