Doties atpakaļ

ZS "CEĻMALAS AR"

Tālrunis:

28688107

Darbības reģions:

Latvija - Vidzeme, Zemgale

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

ZS “CEĻMALAS AR” piedāvā pievedējtraktora (šķelda, apaļkoki, grunts materiāli) pakalpojumus. vilkšanas darbi (2 vinčas ar blokiem). Metināšanas darbi.

Pamatā Strādājam 30-40 Km ap TAURUPI

Kontaktinformācija 28688107, 26536452 e-pasts aivars.rozulapa@gmail.com

Mežsaimniecības pakalpojumi: Ekskavatora, buldozera pakalpojumi

ZS “CEĻMALAS AR” piedāvā daudzfunkcionālā ekskavatora  CASE 695ST pakalpojumus.  (tranšeju kauss, Rokamais kauss, Grozāms planējamais kauss). Pieejams komplektā  mtz 920 ar velkošo piekabi 10^3 kravas kasti)

Pamatā Strādājam 30-40 Km ap TAURUPI

Kontaktinformācija 28688107, 26536452 e-pasts aivars.rozulapa@gmail.com