Doties atpakaļ

Meža Apsaimniekotājs, SIA

Tālrunis:

+371 29246512

Darbības reģions:

Latvija - Latgale, Vidzeme

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA "Meža Apsaimniekotājs" pērkam cirsmas Vidzemes un Latgales reģionā.

Mēs strādājam ātri un precīzi, piedāvājot klientiem izdevīgus sadarbības nosacījumus un teicamu ilgtermiņa rezultātu.

Lai mēs varētu sagatavot piedāvājumu, atsūtiet mums meža apsaimniekošanas plānu vai arī pasūtiet tā izstrādi un ar to saistītos vērtēšanas pakalpojumus!

SAŅEMT PIEDĀVĀJUMU https://mezaapsaimniekotajs.lv/cirsmu-iepirksana/

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

SIA "Meža Apsaimniekotājs" sniedzam koku zāģēšanas pakalpojumus Vidzemes un Latgales reģionā.

Mežizstrādi mēs uzskatām par meža kopšanas cikla centrālo posmu: pareizi izstrādātā cirsmā jauni koki aug labāk, nodrošinot ātrāku meža atjaunošanos. Patstāvīgi apsekojam cirsmas, rūpīgi pārbaudām katru saglabājamo biotopu un zāģējam tikai tos kokus, kuri ir sasnieguši attiecīgu vecumu. Darbus veicam ātri un ievērojam visus drošības nosacījumus.

Mēs nodrošinām:

 • pilnu mežizstrādes ciklu no cirsmas novērtēšanas līdz kokmateriālu izvešanai un cirsmas sakopšanai;
 • nevainojamu kvalitāti, ko rada pieredzējušu profesionāļu un mūsdienīgu tehnoloģiju sinerģija;
 • rūpīgu attieksmi pret cirsmu, saudzējot ogu krūmus un sēnes, kā arī līdz 40% darbu veicot ar rokas zāģiem.

TRANSPORTĒŠANA

Izmantojot mūsu uzņēmuma transportu un loģistikas resursus, piegādājam kokmateriālus jebkurā Latvijas vietā. Pēc klienta vajadzības nodrošinām arī kokmateriālu uzglabāšanu mūsu noliktavā.

RISU LĪDZINĀŠANA

Mēs esam tādi apsaimniekotāji, kuri vienmēr aiz sevis atstāj sakoptu mežizstrādes platību.

Lai nepieļautu, ka mežizstrāde atstāj paliekošu negatīvu iespaidu uz meža reljefu un bioloģisko daudzveidību, mēs

 • izvēlamies mežizstrādei labvēlīgus sausus laikapstākļus;
 • ceļu no cirsmas līdz krautuvei nostiprinām ar koku zariem un galotnēm;
 • rūpīgi izlīdzinām meža tehnikas radītās risas ar ekskavatoru.

Kontaktinformācija +371 29246512, e-pasts IPASUMI@MEZABIROJS.LV

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA "Meža Apsaimniekotājs" sniedzam koku izvešanas pakalpojumus Vidzemes un Latgales reģionā.

TRANSPORTĒŠANA

Kad hārvesteri ir nozāģējuši un atzarojuši izstrādei atlasītos kokus, forvarderi aizved tos uz cirsmas tuvumā iekārtotu krautuvi. Izmantojot mūsu uzņēmuma transportu un loģistikas resursus, piegādājam kokmateriālus jebkurā Latvijas vietā. Pēc klienta vajadzības nodrošinām arī kokmateriālu uzglabāšanu mūsu noliktavā.

Kontaktinformācija +371 29246512, e-pasts IPASUMI@MEZABIROJS.LV

Mežsaimniecības pakalpojumi: Augsnes gatavošana

SIA "Meža Apsaimniekotājs" sniedzam augsnes sagatavošanas pakalpojumus Vidzemes un Latgales reģionā.

Lai panāktu iespējami augstu topošā meža kvalitāti un augšanas ātrumu, izpētām konkrēto nogabalu un nosakām tam atbilstošākās mērķa sugas. Ar speciālu tehniku uzirdinām augsni, panākot sēklām un stādiem labvēlīgus apstākļus un optimālu mitruma daudzumu, kā arī mazinot konkurējošo augu daudzumu.

Kontaktinformācija +371 29246512, e-pasts IPASUMI@MEZABIROJS.LV

Mežsaimniecības pakalpojumi: Koku stādīšana

SIA "Meža Apsaimniekotājs" sniedzam koku stādīšanas pakalpojumus Vidzemes un Latgales reģionā.

Kad augsne ir sagatavota, mūsu speciālisti iesēj iepriekš atlasītu sugu sēklas un iestāda kociņus. Par sēklu un stādu kvalitāti gādā mūsu uzticamie partneri. Koku stādīšana ir skrupulozs darbs, kur mežzinātnes jaunākās atziņas iet roku rokā ar mīlestību pret mežu kā lielāko Latvijas dabas bagātību. 

Kontaktinformācija +371 29246512, e-pasts IPASUMI@MEZABIROJS.LV

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

SIA "Meža Apsaimniekotājs" sniedzam jaunaudžu kopšanas pakalpojumus Vidzemes un Latgales reģionā.

Liekot lietā pieredzi meža apsaimniekošanā, mēs jaunaudžu kopšanā ievērojam audžu ilgtspējīgu atjaunošanos, un veidojam labvēlīgus apstākļus to augšanai, mazinot citu sugu konkurenci. Regulāri kopjot mežaudzes saskaņā ar mežzinātnes principiem, spējam paātrināt meža atjaunošanās ciklu līdz pat 30%.

Kontaktinformācija +371 29246512, e-pasts IPASUMI@MEZABIROJS.LV

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

SIA "Meža Apsaimniekotājs" pieredzējušie taksatori pēc klienta pieprasījuma veiks meža īpašuma inventarizāciju, uzskaitot tajā esošos kokus un citas vērtības. Mēs izstrādāsim meža apsaimniekošanas plānu atbilstīgi saistošajiem normatīvajiem dokumentiem un labākajām meža apsaimniekošanas praksēm. Nodrošināsim plāna apstiprināšanu un citu formalitāšu kārtošanu, lai saņemtu ciršanas apliecinājumu Valsts meža dienestā.

Kontaktinformācija +371 29246512, e-pasts IPASUMI@MEZABIROJS.LV

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

SIA "Meža Apsaimniekotājs" sniedzam cirsmu stigošanas un dastošanas pakalpojumus Vidzemes un Latgales reģionā.

KOKU DASTOŠANA

Pirms cirsmas izstrādes veiksim tās dastošanu — ātri un precīzi uzmērīsim visu koku augstumu un diametru, kā arī noteiksim koksnes kvalitāti. Dastošanas gaitā noteiksim arī atbilstošāko zāģēšanas tehniku, lai rezultāts būtu efektīvs un ilgtspējīgs. Dastošanu ir vērts veikt arī tad, ja uzreiz neplānojat pārdot vai iestrādāt cirsmu, bet vēlaties noskaidrot precīzu sugu sastāvu un koksnes vērtību savā īpašumā.

CIRSMAS STIGOŠANA

Pirms cirsmas izstrādes tās robežas ir rūpīgi jāiezīmē atbilstīgi Valsts meža dienestā iesniegtajiem dokumentiem. Izvērtējot izstrādei paredzēto cirsmu, mēs piedāvāsim optimālu stigošanas risinājumu — robežstigu vai vizūru izciršanu, kupicu ierīkošanu, ekoloģisko koku iezīmēšanu ar krāsu utt.

Kontaktinformācija +371 29246512, e-pasts IPASUMI@MEZABIROJS.LV

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (zāģeri / rokas zāģi)

SIA "Meža Apsaimniekotājs" sniedzam koku zāģēšanas pakalpojumus Vidzemes un Latgales reģionā.

Mežizstrādi mēs uzskatām par meža kopšanas cikla centrālo posmu: pareizi izstrādātā cirsmā jauni koki aug labāk, nodrošinot ātrāku meža atjaunošanos. Patstāvīgi apsekojam cirsmas, rūpīgi pārbaudām katru saglabājamo biotopu un zāģējam tikai tos kokus, kuri ir sasnieguši attiecīgu vecumu. Darbus veicam ātri un ievērojam visus drošības nosacījumus.

Mēs nodrošinām:

 • pilnu mežizstrādes ciklu no cirsmas novērtēšanas līdz kokmateriālu izvešanai un cirsmas sakopšanai;
 • nevainojamu kvalitāti, ko rada pieredzējušu profesionāļu un mūsdienīgu tehnoloģiju sinerģija;
 • rūpīgu attieksmi pret cirsmu, saudzējot ogu krūmus un sēnes, kā arī līdz 40% darbu veicot ar rokas zāģiem.

TRANSPORTĒŠANA

Izmantojot mūsu uzņēmuma transportu un loģistikas resursus, piegādājam kokmateriālus jebkurā Latvijas vietā. Pēc klienta vajadzības nodrošinām arī kokmateriālu uzglabāšanu mūsu noliktavā.

RISU LĪDZINĀŠANA

Mēs esam tādi apsaimniekotāji, kuri vienmēr aiz sevis atstāj sakoptu mežizstrādes platību.

Lai nepieļautu, ka mežizstrāde atstāj paliekošu negatīvu iespaidu uz meža reljefu un bioloģisko daudzveidību, mēs

 • izvēlamies mežizstrādei labvēlīgus sausus laikapstākļus;
 • ceļu no cirsmas līdz krautuvei nostiprinām ar koku zariem un galotnēm;
 • rūpīgi izlīdzinām meža tehnikas radītās risas ar ekskavatoru.

Kontaktinformācija +371 29246512, e-pasts IPASUMI@MEZABIROJS.LV