Doties atpakaļ

KORINTE V, SIA

Tālrunis:

+371 26599945

Darbības reģions:

Latvija - Latgale, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Īpašumi

SIA “KORINTE V” iepērk meža īpašumus 150km rādiusā ap Preiļiem.

Kontaktinformācija +371 26599945

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA “KORINTE V” iepērk cirsmas 150km rādiusā ap Preiļiem.

Kontaktinformācija +371 26599945

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (zāģeri / rokas zāģi)

SIA “KORINTE V” piedāvā zāģeru pakalpojumus.

Atkarība no darba apjoma, strādājam 100-150 km rādiusā ap Preiļiem.

Kontaktinformācija +371 26599945

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

SIA “KORINTE V” piedāvā harvestera pakalpojumus.

Atkarība no darba apjoma, strādājam 100-150 km rādiusā ap Preiļiem.

Kontaktinformācija +371 26599945

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA “KORINTE V” piedāvā forvardera pakalpojumus.

Atkarība no darba apjoma, strādājam 100-150 km rādiusā ap Preiļiem.

Kontaktinformācija +371 26599945

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

SIA “KORINTE V” piedāvā meža inventarizācijas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 26599945

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

.SIA “KORINTE V” piedāvā cirsmu stigošanas un dastošanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 26599945

Mežsaimniecības pakalpojumi: Koku stādīšana

SIA “KORINTE V” piedāvā koku stādīšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 26599945

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

SIA “KORINTE V” piedāvā jaunaudžu kopšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 26599945

Mežsaimniecības pakalpojumi: Pameža tīrīšana

SIA “KORINTE V” piedāvā pameža tīrīšanas pakalpojumus.

Kontaktinformācija +371 26599945

Transports un loģistika: Treilera pakalpojumi

SIA “KORINTE V” piedāvā treilera pakalpojumus meža tehnikas transportēšanai.

Kontaktinformācija +371 26599945