Doties atpakaļ

KORINTE V, SIA

Tālrunis:

+371 26599945

Darbības reģions:

Latvija - Latgale, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi un cirsmas: Īpašumi

.

Īpašumi un cirsmas: Cirsmas

.

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (zāģeri / rokas zāģi)

.

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

.

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Koku stādīšana

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Pameža tīrīšana

.

Transports un loģistika: Treilera pakalpojumi

.