Doties atpakaļ

Vārpas 1, SIA

Tālrunis:

+371 29111071

Darbības reģions:

Latvija - Vidzeme

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA “Vārpas 1” iepērk cirsmas un veic to novērtēšanu.

Mežizstrādes pakalpojumi: Šķeldošana

SIA “Vārpas 1” sniedz šķeldošanas pakalpojumus.