Doties atpakaļ

Bīlavas, SIA

Tālrunis:

+371 26554140

Darbības reģions:

Latvija - Kurzeme, Zemgale

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Īpašumi

SIA “Bīlavas” iepērkam mežus visā Latvijā. Izskatīsim visus piedāvājumus. Veicam ātru un operatīvu meža novērtēšanu. Nodrošinām tūlītēju samaksu.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA “Bīlavas” iepērkam cirsmas visā Latvijā. Izskatīsim visus piedāvājumus. Veicam ātru un operatīvu meža novērtēšanu. Nodrošinām tūlītēju samaksu.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Mežsaimniecības pakalpojumi: Pameža tīrīšana

SIA “Bīlavas” sagatavojam cirsmas meža tehnikai. Nodrošinām hārvesteriem ērtāku piekļūšanu mežam, lai samazinātu nepieciešamo laiku meža izstrādei.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Mežsaimniecības pakalpojumi: Koku stādīšana

SIA “Bīlavas” atjaunojam cirsmas, stādam mežu.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

SIA “Bīlavas” veicam jaunaudžu kopšanu. Lai produktīvāk augtu mežs nepieciešams tā kopšana. Kopšana jāsāk ar jau tikko iestādītu jaunaudzi, atbrīvojot to no nevēlamiem lakstaugiem, krūmiem un to atvasēm, atstājot tikai mērķa sugas kokus. Kopšanu jāveic periodiski līdz 20 gadus vecām jaunaudzēm, biežums atkarīgs no aizauguma pakāpes. Savlaicīga jaunaudžu un meža kopšana nodrošina ātrāku un augstvērtīgāku iegūstamo sugu koku kvalitāti.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

SIA “Bīlavas” sniedzam forvardera (pievedēj-traktora) pakalpojumus.

Veicam operatīvu koksnes izvešanu no meža līdz krautuvei. Mūsu rīcībā ir 1 forvarders un 1 uz MTZ bāzēts pievedēj-traktors.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (zāģeri / rokas zāģi)

SIA “Bīlavas” sniedzam koku zāģēšanas pakalpojumus.

Mūsu profesionālā komanda atbrauks novērtēt Jūsu mežu un izstrādās ieteicamo mežizstrādes soļus. Mežs tiks izstrādāts ievērojot visus Latvijas likumdošanas normas un iegūstot maksimāli iespējamo labumu no koksne.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

SIA “Bīlavas” piedāvājam cirsmu stigošanas un dastošanas pakalpojumus.

Strādājam Kurzemes un Zemgales reģionā.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

SIA “Bīlavas” piedāvājam meža inventarizācijas pakalpojumus.

Strādājam Kurzemes un Zemgales reģionā.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​