Go back

Bīlavas, SIA

Phone No.:

+371 26554140

Region of operation:

Latvia - Kurzeme, Zemgale

Property, fellings and overgrowth: Property

SIA “Bīlavas” iepērkam mežus visā Latvijā. Izskatīsim visus piedāvājumus. Veicam ātru un operatīvu meža novērtēšanu. Nodrošinām tūlītēju samaksu.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Property, fellings and overgrowth: Fellings

SIA “Bīlavas” iepērkam cirsmas visā Latvijā. Izskatīsim visus piedāvājumus. Veicam ātru un operatīvu meža novērtēšanu. Nodrošinām tūlītēju samaksu.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Forestry services: Undergrowth clearing

SIA “Bīlavas” sagatavojam cirsmas meža tehnikai. Nodrošinām hārvesteriem ērtāku piekļūšanu mežam, lai samazinātu nepieciešamo laiku meža izstrādei.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Forestry services: Trees planting

SIA “Bīlavas” atjaunojam cirsmas, stādam mežu.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Forestry services: New forest nursing

SIA “Bīlavas” veicam jaunaudžu kopšanu. Lai produktīvāk augtu mežs nepieciešams tā kopšana. Kopšana jāsāk ar jau tikko iestādītu jaunaudzi, atbrīvojot to no nevēlamiem lakstaugiem, krūmiem un to atvasēm, atstājot tikai mērķa sugas kokus. Kopšanu jāveic periodiski līdz 20 gadus vecām jaunaudzēm, biežums atkarīgs no aizauguma pakāpes. Savlaicīga jaunaudžu un meža kopšana nodrošina ātrāku un augstvērtīgāku iegūstamo sugu koku kvalitāti.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Logging services: Log removal (forwarder, tractor)

SIA “Bīlavas” sniedzam forvardera (pievedēj-traktora) pakalpojumus.

Veicam operatīvu koksnes izvešanu no meža līdz krautuvei. Mūsu rīcībā ir 1 forvarders un 1 uz MTZ bāzēts pievedēj-traktors.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Logging services: Tree cutting (chain saw / hand saws)

SIA “Bīlavas” sniedzam koku zāģēšanas pakalpojumus.

Mūsu profesionālā komanda atbrauks novērtēt Jūsu mežu un izstrādās ieteicamo mežizstrādes soļus. Mežs tiks izstrādāts ievērojot visus Latvijas likumdošanas normas un iegūstot maksimāli iespējamo labumu no koksne.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Forestry services: Felling tree measurements

SIA “Bīlavas” piedāvājam cirsmu stigošanas un dastošanas pakalpojumus.

Strādājam Kurzemes un Zemgales reģionā.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​

Forestry services: Forest inventory / taxation

SIA “Bīlavas” piedāvājam meža inventarizācijas pakalpojumus.

Strādājam Kurzemes un Zemgales reģionā.

Kontaktinformācija +371 26554140, e-pasts bilavas@inbox.lv​