Doties atpakaļ

STikuTS, SIA

Tālrunis:

+371 24942127

Darbības reģions:

Latvija - Latgale

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Īpašumi

SIA “STikuTS” pērk meža īpašumus Latgales reģionā.

Kontakti

Tel: +371 24942127
E-pasts: sergejsstikuts@inbox.lv

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

SIA “STikuTS” pērk cirsmas Latgales reģionā.

Kontakti

Tel: +371 24942127
E-pasts: sergejsstikuts@inbox.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

SIA “STikuTS” sniedz meža taksācijas pakalpojumus Latgales reģionā.

Kontakti

Tel: +371 24942127
E-pasts: sergejsstikuts@inbox.lv