Doties atpakaļ

SIA M.K.Mežs

Tālrunis:

+371 20321120

Darbības reģions:

Latvija - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Īpašumi

.

Īpašumi, cirsmas un apaugums: Cirsmas

.

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku zāģēšana (harvesters)

.

Mežizstrādes pakalpojumi: Koku pievešana, izvešana (forvarders, traktors)

.

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

.