Filtrēt rezultātus

Es vēlos

Pārdot

Es vēlos

Pirkt

Es vēlos

Pakalpojumi

Filtrēšana 0
Es vēlos

Nosūti pieprasījumu un saņem labāko piedāvājumu!

Ja esi pabeidzis filtrēšanu, aizpildi pieteikumu un mēs nosūtīsim Tavu pieprasījumu visiem atlasītajiem uzņēmumiem.

Valsts
Nav atlasīts Atlasīts:
Reģions
Nav atlasīts Atlasīts:
Latvija
Lietuva
Igaunija
Ievadiet savu atrašanās vietu vai ielieciet punktu kartē
Rādiuss
km
Mežsaimniecības pakalpojumi 1
Rādīt visus Rādīt mazāk
Mežizstrādes pakalpojumi
Rādīt visus Rādīt mazāk
Transports un loģistika
Rādīt visus Rādīt mazāk
Kokmateriālu apstrādes pakalpojumi
Rādīt visus Rādīt mazāk
Cirsmu un mežu izsoles
Loading...
Meklēšanas rezultāti

LASKANA-MEŽS, SIA

Latvija - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

TAXATIO, SIA

Latvija - Latgale, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

FJORDI, SIA

Latvija - Kurzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Meža Apsaimniekotājs, SIA

Latvija - Latgale, Vidzeme
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

D.Z. Mežs, SIA

Latvija - Vidzeme
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

WOLF, SIA

Latvija - Latgale, Vidzeme
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

BALTU KOKS, SIA

Latvija - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

ALANDEN, SIA

Latvija - Latgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

SIA EDMEKA

Latvija - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.06.2024

EL FOREST, SIA

Latvija - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.04.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.04.2024

Rāda: 1 - 10 no 75. Atlasiet filtrus, lai iegūtu atbilstošākus jums meklējuma rezultātus.

Loading...

Meža inventarizācija jeb meža taksācija ir neiztrūkstoša prakse veiksmīgai meža apsaimniekošanai. Meža taksācija atklāj meža pašreizējo stāvokli, tā vērtību un palīdz veidot efektīvu meža pārvaldības plānu. Kvalitatīva meža inventarizācija ir ne vien meža īpašnieka interesēs, bet arī likumdošana paredz, ka reizi 20 gados ir jāveic meža taksācija. Inventarizācijas rezultātā valsts iegūst datus par mežu, bet meža īpašnieks iegūst mežu apsaimniekošanas plānu.

Kas ir meža inventarizācija?

Meža inventarizācija jeb meža taksācija ir vairāku darbību kopums, kas ar dažādu metožu palīdzību, ļauj iegūt informāciju par reālo meža stāvokli taksācijas brīdī. Meža inventarizācija sastāv gan no praktiskām darbībām meža teritorijā, gan korektas datu apstrādes dokumentācijas sastādīšanai un aizpildīšanai. Meža taksācija ļauj konstatēt koku šķirņu daudzveidību, to skaitu, vecumu un koksnes daudzumu kubikmetros. Būtisks ieguvums, veicot meža inventarizāciju, ir informācija par pārmaiņām valdošajās koku sugās un mežaudzes vecumā, kas jāņem vērā īstenojot meža apsaimniekošanas un izstrādes darbus.  Meža taksācija ir veicama, lai konstatētu aktuālo meža stāvokli un izstrādātu vadlīnijas nākotnes mežsaimniecībai, gudrai resursu pārvaldībai un vides aizsardzībai klimata pārmaiņu kontekstā. Profesionāla Meža inventarizācija ļauj pieņemt pareizus lēmumus un izstrādāt efektīvu meža pārvaldības plānu, īstenojot atbildīgu meža apsaimniekošanu. Pamatota un secīga meža darbu veikšana atstāj labvēlīgu ietekmi uz vidi un ir ilgtermiņa ieguldījums īpašnieka interesēs.

Iegūtā informācija par meža īpašumu jeb meža pase tiek uzticēta glabāšanai gan īpašniekiem, gan Valsts meža dienestam (VMD).

Meža inventarizācija sniedz informāciju par:

 1. Meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā;
 2. Koksnes resursiem mežaudžu līmenī;
 3. Vides un dabas resursu aizsargjoslām, dabas teritorijām, mikroliegumiem;
 4. Īpaši aizsargājamiem biotopiem un aizsargājamo sugu dzīvotnēm;
 5. Meža infrastruktūras objektiem (stigas, ūdens ņemšanas vietas, braucamie ceļi).

Kāpēc ir vajadzīga meža inventarizācija?

Meža inventarizācija tiek veikta ar mērķi iegūt aktuālo informāciju par meža īpašumiem. Iegūtā informācija ir izmantojama:

 1. lai veiktu un plānotu saimniecisko darbību;
 2. lai izstrādātu mežu apsaimniekošanas plānu;
 3. lai iesniegtu ciršanas pieteikumus un pārskatus;
 4. lai pretendētu uz ES finansējumu vai līdzfinansējumu;
 5. lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaides (par jaunaudzēm);
 6. lai valsts institūcijām būtu ziņas par meža infrastruktūru (piemēram, ugunsgrēka gadījumā);
 7. lai noteiktu meža un mežaudzes vērtību.

Kā tiek veikta meža inventarizācija jeb meža taksācija?

 1. Tiek izvēlēts sertificēts meža inventarizācijas darba veicējs;
 2. Tiek noslēgts līgums par meža inventarizācijas veikšanu;
 3. Taksācijas veicējam tiek nodota zemes robeža plāna kopija un inventarizācijas dati  jeb taksācijas lieta (ja ir jau bijusi veikta inventarizācija).  Ja īpašumā vēl nav veikta meža taksācija, nepieciešams sagatavot zemes robežu plāna kopiju, lai veiktu pirmreizēju meža inventarizāciju;
 4. Tiek īstenotas inventarizācijas darbības;
 5. Iegūtie meža taksācijas dati tiek iesniegti Valsts meža dienestā.

Svarīgi!

 1. Meža īpašnieks no Meža valsts reģistra meža inventarizācijas datus par savu īpašumu var saņemt reizi gadā bez maksas.
 2. Meža taksāciju vienmēr uzticiet sertificētam meža inventarizācijas darbu veicējam, kurš nes atbildību par darba kvalitatīvu izpildi. Sertificēts speciālists pārzina taksācijas procesus un metodes, secīgi veicot meža inventarizācijas lietu. Jomas speciālists spēj pielāgoties individuālajai situācijai un sniegt objektīvu meža novērtējumu.
 3. Meža inventarizācija sniedz daudzpusīgu informāciju un iespējas īstenot atbildīgu meža pārvaldību. Inventarizācijas laikā iegūtā informācija ir noderīga ne tikai mežsaimniecībā, bet arī īstenojot vides aizsardzības mērķus. Iegūtos datus var pielietot zinātniskajiem pētījumiem, lai pilnveidotu izpratni par bioloģiskajiem procesiem un resursiem. Tāpat taksācijas lieta ļauj prognozēt meža ekonomisko pienesumu un nepieciešamo ieguldījumu tā attīstībai.
 4. Meža taksācija ļauj īpašniekam izzināt savu īpašumu. Meža inventarizācija ir gan nepieciešamība, gan priekšrocība, jo zinot, kādam meža tipam atbilst konkrētais meža nogabals, ir iespējams prognozēt īpašuma attīstību un nākotni. Meža taksācija ļauj noteikt gan to, kāda apjoma un vērtības koksnes ražu var sasniegt, gan to, ar kādiem paņēmieniem un sugām atjaunot nocirstās platības. Meža inventarizācija ir iespēja iepazīt mežu, atklājot tā potenciālu!
Lasīt vairāk
km
km
Loading...

Uzņēmumi strādā atzīmētajā reģionā (bez fiksētas atrašanās vietas)

Loading...