Filtrēt rezultātus

Es vēlos

Pārdot

Es vēlos

Pirkt

Es vēlos

Pakalpojumi

Filtrēšana 0
Es vēlos

Nosūti pieprasījumu un saņem labāko piedāvājumu!

Ja esi pabeidzis filtrēšanu, aizpildi pieteikumu un mēs nosūtīsim Tavu pieprasījumu visiem atlasītajiem uzņēmumiem.

Valsts
Nav atlasīts Atlasīts:
Reģions
Nav atlasīts Atlasīts:
Latvija
Lietuva
Igaunija
Ievadiet savu atrašanās vietu vai ielieciet punktu kartē
Rādiuss
km
Mežsaimniecības pakalpojumi 1
Rādīt visus Rādīt mazāk
Mežizstrādes pakalpojumi
Rādīt visus Rādīt mazāk
Transports un loģistika
Rādīt visus Rādīt mazāk
Kokmateriālu apstrādes pakalpojumi
Rādīt visus Rādīt mazāk
Cirsmu un mežu izsoles
Loading...
Meklēšanas rezultāti

DJ Logging, SIA

Latvija - Kurzeme
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Aidava, SIA

Latvija - Latgale, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

SIA EDMEKA

Latvija - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

J.G. Vēres, SIA

Latvija - Vidzeme
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

TK, SIA

Latvija - Latgale, Vidzeme
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Zāģēru pakalpojumi Bauskas novadā

Latvija - Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

HD Forest, SIA

Latvija - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Forestcleaner i/u

Latvija - Vidzeme
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Meža rūči, SIA

Latvija - Vidzeme
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

LASKANA-MEŽS, SIA

Latvija - Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale
Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi: Jaunaudžu un agrotehniskā kopšana

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.05.2024

Rāda: 1 - 10 no 147. Atlasiet filtrus, lai iegūtu atbilstošākus jums meklējuma rezultātus.

Loading...

Jaunaudžu kopšana un aizsardzība ir vitāli svarīga, spēcīga un vesela meža priekšnoteikums. Jaunaudžu kopšana ietver sevī virkni secīgi īstenojamas darbības – jauniestādīto koku atbrīvošana no aizzēluma, koku un krūmu retināšana un aizsardzības pasākumi pret dzīvnieku izraisītiem postījumiem.

Jaunaudžu kopšanas metodes:

Jaunaudžu kopšana īstenojama divos veidos – agrotehniskā kopšana ir viens no tiem, otrs – pamatsugu atbrīvošana no konkurējošām koku sugām. Jaunaudžu kopšana, izvēloties agrotehnisko metodi, tiek īstenota jau meža stādīšanas gadā, un pēc tam pēc nepieciešamības vai ar intervālu trīs līdz četri gadi. Ar agrotehnisko kopšanas metodi jauniestādītie kociņi tiek atbrīvoti no aizzēluma, kas apēno jaunos kociņus un atņem tiem barības vielas. Pamatsugas atbrīvošana no konkurējošām koku sugām jeb konkurences kontrole ir jaunaudžu kopšana, izvēloties atbrīvoties no nevēlamiem augiem vai konkurējošas sugas kokiem, lai veicinātu jaunaudzes attīstību.

Neatkarīgi no pielietojamās jaunaudžu kopšanas metodes, tiek īstenota jaunaudzes pamatsugas retināšana. Retināšanas darbi tiek uzsākti, kad koki ir paaugušies un līdzās augošie augi, krūmi un koki tos neapdraud. Jaunaudžu kopšana ar koku retināšanu tiek īstenota atbilstoši meža apsaimniekošanas mērķiem un vajadzībām, ievērojot likumdošanu. Koku retināšana paredz samazināt koku skaitu uz vienu hektāru, ar nolūku veicināt labvēlīgus augšanas apstākļus izvēlētajai koku sugai. Izvēloties koku retināšanu tiek veicināta augošās koksnes kvalitāte, saglabāta bioloģiskā daudzveidība un sniegta iespēja mežam dabiski atjaunoties. Jaunaudžu kopšana ar retināšanas praksi samazina koku savstarpējo konkurenci, jo kokam, augot lielākam, nepieciešama plašāka teritorija sakņu sistēmai un lapotnei, kā arī lielāks daudzums barības vielu. Retināšana veido vienmērīgu meža augšanas dinamiku, ļaujot kokiem atraisīt savu potenciālu gan nostiprinot sakņu sistēmu, gan stiepjoties augstumā un veidojot vainagu, gan augot caurmērā.

Jaunaudžu kopšana paredz arī kaitēkļu un slimību kontroli, lai nodrošinātu jaunaudzes kopējo veselību un nākotni. Uzmanība un uzraudzība ir atslēgvārdi kaitēkļu un slimību kontrolei, tādējādi var tikt ierobežoti potenciālie draudi. Regulāra jaunaudžu apsekošana, slimību un kaitēkļu agrīna atpazīšana un vispārējās sanitāro normu īstenošana ievērojami samazina kaitēkļu un slimību draudus un izplatību jaunaudzēs.

Jaunaudžu aizsardzības metodes:

Neatkarīgi no tā, vai jaunaudze ir veidojusies dabīgi vai cilvēka darbības rezultātā, apdraudējumu tai netrūkst. Katram jaunaudzes īpašniekam ir jāizvēlas atbilstoša jaunaudzes kopšanas metode un aizsardzība no apdraudējumiem. Ar apdraudējumu šajā gadījumā jāsaprot ne tikai cilvēka rīcības iespējamās sekas, bet arī dzīvnieku un dabas atstātā ietekme uz jaunaudzi. Apdraudējumi jāizvērtē atbilstoši meža tipam un jāīsteno nepieciešami aizsardzības pasākumi.

Viens no efektīvas aizsardzības priekšnoteikumiem ir gudra meža kopšanas darbu plānošana un īstenošana. Secīga jaunaudžu kopšana ir preventīvs līdzeklis meža veselības veicināšanai un aizsardzībai. Ieteicams izvēlēties atbilstošu jaunaudžu izkopšanas taktiku, laiku un tehniku, izvērtējos riskus un ieguvumus.

Iespējams, ka vēl maz novērtēta un īstenota jaunaudžu aizsardzības metode ir sabiedrības izglītošana. Mērķtiecīga sabiedrības izglītošana ļauj saglabāt jaunaudzes un mežus veselīgus, kā arī ļauj tiem kalpot kā drošām mītnes vietām visa veida dzīvotnei. Sabiedrības izglītošana par pieļaujamu uzvedību mežā, ieskaitot informētību par rīcību privātīpašumā esošajos mežos, dabas liegumos un aizsargjoslās, samazinātu cilvēka atstāto nospiedumu vidē.

Jaunaudzes ir īpaši pievilcīgas meža dzīvniekiem, tās kalpo gan kā paslēptuves, gan kā barības ieguves vieta, tādējādi jaunaudžu kopšana nozīmē arī rēķināšanos ar meža dzīvnieku vajadzībām. Ir vērts pievērst uzmanību dzīvnieku daudzveidībai un blīvumam meža jaunaudzes reģionā, atbilstoši tam plānot aizsardzības pasākumus. Dzīvnieki ne vien, labprāt, mielojas ar koku galotnēm, pumpuriem un mizām, bet arī patveras jaunaudzēs, tādējādi mazos kociņus sabradājot vai deformējot. Šāda rīcība var atstāt paliekošas sekas uz jaunaudzi, tajā veidojas kropli koki vai atsevišķi jauniestādītie koki iznīkst.

Katrs jaunaudzes īpašnieks var izvēlēties piemērotāko aizsardzības taktiku pret meža dzīvnieku postījumiem – repelentus, pulverveida vai smērējamus aizsardzības līdzekļus dzīvnieku atbaidīšanai vai mehāniskos aizsardzības līdzekļus.

Repelenti ar nepatīkamu aromātu vai garšu nomāks meža dzīvnieku interesi par jaunaudzi kā barības atrašanas vietu. Repelenti, ziedes vai pulverveida vielas, kas paredzētas maisījuma pagatavošanai nav kaitīgas dzīvniekiem, bet gan rada nepatīkamu aromātu vai diskomfortu, kas signalizē par nedrošiem vai nepatīkamiem apstākļiem jaunaudzē.

Mehāniskie aizsardzības līdzekļi ir dažāda veida šķēršļi, barjeras un aizsargspirāles lai apgrūtinātu dzīvnieku piekļūšanu kokam. Ar mehāniskajiem aizsardzības līdzekļiem var aizsargāt visu jauniestādīto kociņu, vai vēlāk, kad tas paaudzies kādu tā daļu – stumbru, galotni vai sānu zaru dzinumus. Interesants ir sentēvu padoms, kā mehānisko aizsardzības līdzekli izmantot nemazgātu aitas vilnu. Nemazgātas vilnas gabaliņus var novietot uz koka galotnes vai zariem, pavedienus aptīt ap stumbru, nemazgātās vilnas specifiskais aromāts atbaida dzīvniekus.

Interešu mijiedarbība jaunaudžu kopšanā:

Jaunaudzes ir gan cilvēka, gan dabas interešu objekts, jaunaudzē satiekas abas šīs puses. Gudra jaunaudžu kopšana ņem vērā gan cilvēka, gan dabas intereses, tādējādi iegūstot maksimāli labāko rezultātu. Jaunaudžu kopšana ir neiztrūkstošs meža apsaimniekošanas aspekts, uzturot meža vērtību un funkcijas. Pateicoties atbilstošai meža apsaimniekošanai mežā tiek saglabāta dabas daudzveidība un dzīvotne, kā arī veicināta spēcīgu un veselīgu mežu ataudze, vienlaikus īstenojot apsaimniekotāja intereses un mērķus. Jaunaudžu kopšana ir ceļš uz meža nākotni, ilgtspēju un resursu kvalitāti.

Lasīt vairāk
km
km
Loading...

Uzņēmumi strādā atzīmētajā reģionā (bez fiksētas atrašanās vietas)

Loading...