Doties atpakaļ

SMILTENE IMPEX, SIA

Tālrunis:

+371 29488373

Adrese:

Launkalnes pag., Smiltenes nov., "Silvas Kokzāģētava"

Zāģbaļķi: Egle

SIA “SMILTENE IMPEX” Silvas kokzāģētavā iepērk egles zāģbaļķus.

Tievgaļa diametrs bez mizas - 16 cm līdz 32 cm.

Par aktuāliem zāģbaļķu sortimentiem, cenām, piegāžu apjomiem interesēties iepirkuma daļā - tālrunis +371 29488373; e-pasts: voldemars@smilteneimpex.lv

Piegādes apjomi pa koku sugām un sortimentiem jāsaskaņo katras mēnesim!

Apaļkoksne no mežu biotopu platībām netiek pieņemta!

Zāģbaļķus elektroniski uzmēra un to kvalitāti vērtē neatkarīgs uzmērītājs - SIA “VMF Latvia”.

Kvalitātes prasības (Latvijas Valsts standarts LVS 82:2003):

Zāģbaļķiem jābūt:

 • svaigi cirstiem,
 • kvalitatīvi atzarotiem,
 • sašķirotiem pa sugām,
 • ar vismaz 7cm virsgarumu.

Zāģbaļķiem nav pieļaujami: 

 • diametrs resnākajā vietā vairāk par 40,0 cm, izņemot nenozāģēto nagu jeb sakņu kaklu pirmajam nogriezniem,
 • vienpusainā līkumainība lielāka par 2,0%
 • daudzpusīgā līkumainība lielāka par 1,0%
 • metāla ieslēgumi,
 • trupe, zilējums, kukaiņu bojājumi, plaisas, apdegums,
 • trupējuši vai liela diametra zari,
 • galotnes.

Apaļkoksne, kura neatbilst norādītajām dimensiju vai kvalitātes prasībām, tiek atšķirota, nokrauta atsevišķi un atgriezta atpakaļ piegādātājam, ja līgumā par zāģbaļķu piegādi nav noteikts savādāk.

Apmaksa par piegādātajiem zāģbaļķiem saskaņā ar kokmateriālu transporta pavadzīmi - rēķinu desmit bankas dienu laikā.

Zāģbaļķus pieņem 24 h diennaktī  dienas nedēļā.

Piegādes vieta: "Silvas Kokzāģētava", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.

Zāģbaļķi: Priede

SIA “SMILTENE IMPEX” Silvas kokzāģētavā iepērk priedes zāģbaļķus.

Tievgaļa diametrs bez mizas - 16 cm līdz 32 cm.

Par aktuāliem zāģbaļķu sortimentiem, cenām, piegāžu apjomiem interesēties iepirkuma daļā - tālrunis +371 29488373; e-pasts: voldemars@smilteneimpex.lv

Piegādes apjomi pa koku sugām un sortimentiem jāsaskaņo katras mēnesim!

Apaļkoksne no mežu biotopu platībām netiek pieņemta!

Zāģbaļķus elektroniski uzmēra un to kvalitāti vērtē neatkarīgs uzmērītājs - SIA “VMF Latvia”.

Kvalitātes prasības (Latvijas Valsts standarts LVS 82:2003):

Zāģbaļķiem jābūt:

 • svaigi cirstiem,
 • kvalitatīvi atzarotiem,
 • sašķirotiem pa sugām,
 • ar vismaz 7cm virsgarumu.

Zāģbaļķiem nav pieļaujami: 

 • diametrs resnākajā vietā vairāk par 40,0 cm, izņemot nenozāģēto nagu jeb sakņu kaklu pirmajam nogriezniem,
 • vienpusainā līkumainība lielāka par 2,0%
 • daudzpusīgā līkumainība lielāka par 1,0%
 • metāla ieslēgumi,
 • trupe, zilējums, kukaiņu bojājumi, plaisas, apdegums,
 • trupējuši vai liela diametra zari,
 • galotnes.

Apaļkoksne, kura neatbilst norādītajām dimensiju vai kvalitātes prasībām, tiek atšķirota, nokrauta atsevišķi un atgriezta atpakaļ piegādātājam, ja līgumā par zāģbaļķu piegādi nav noteikts savādāk.

Apmaksa par piegādātajiem zāģbaļķiem saskaņā ar kokmateriālu transporta pavadzīmi - rēķinu desmit bankas dienu laikā.

Zāģbaļķus pieņem 24 h diennaktī  dienas nedēļā.

Piegādes vieta: "Silvas Kokzāģētava", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.